Påverkansarbete

Avfall Sveriges uppdrag inkluderar regelbundna och omfattande kontakter med riksdag, Regeringskansliet, myndigheter, organisationer och opinionsbildare. Avfall Sverige bedriver även påverkansarbete inom EU. Det sker dels via Regeringskansliet, dels via de europeiska organisationerna som MWE, CEWEP och andra. Avfall Sverige ingår i det globala nätverket ISWA.

Remisser 

Som representant för kommunerna och deras avfallshantering har Avfall Sverige ett viktigt uppdrag som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Utöver remissvaren bidrar Avfall Sverige även med yttranden i frågor som rör branschen. Under 2019 har Avfall Sverige svarat på 15 remisser och lämnat in 7 skrivelser.

Debatt 

Avfall Sverige deltar också löpande i debatten. Under 2019 publicerades 12 (10) debattartiklar, i flera fall tillsammans med andra aktörer, och 3 (2) repliker.

Samordnade möten med politiker 

Vid ett flertal tillfällen under året arrangerar Avfall Sverige, tillsammans med systerorganisationerna Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten, möten med riksdagsledamöter och deltar även vid riksdagspartiernas kommundagar och kongresser.

I Almedalen 2019 anordnade Avfall Sverige lunch-möten med särskilt inbjudna gäster. Därutöver var Avfall Sverige medarrangör i ett seminarium tillsammans med nämnda systerorganisationer.


Skriv ut: