Utbildningar

En viktig del i Avfall Sveriges uppdrag är att öka kunskapen och utveckla kompetensen inom branschen. Därför bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet genom kurser, temadagar och konferenser. Under 2020 har majoriteten av utbildningarna ställts om till att ges digitalt istället för som fysiska utbildningar. 

Under 2020 arrangerade Avfall Sverige 27 (25) utbildningstillfällen fördelat på kurser, temadagar och konferenser för att ytterligare höja kompetensen och öka utbytet av erfarenheter inom branschen. Sammanlagt 1 756 (1 738) personer deltog i något av dessa arrangemang. Dessutom såldes 398 (352) licenser till de olika webbkurserna under 2020.


Skriv ut: