Utbildningar

En viktig del i Avfall Sveriges uppdrag är att öka kunskapen och utveckla kompetensen inom branschen. Därför bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet genom kurser, temadagar och konferenser. 

Under 2019 arrangerade Avfall Sverige 25 (41) utbildningstillfällen fördelat på kurser, temadagar och konferenser för att ytterligare höja kompetensen och öka utbytet av erfarenheter inom branschen. Sammanlagt 1 738 (2 078) personer deltog i något av dessa arrangemang. Dessutom såldes 352 (435) licenser till de olika webbkurserna under 2019.

Avfall Sveriges medlemmar kan också beställa skräddarsydda utbildningar. Tre stycken sådana beställdes under 2019. 


Skriv ut: