Rådgivningen uppskattad medlemsservice

Avfall Sveriges rådgivning är en mycket uppskattad medlemsservice. Som medlem kan du ställa frågor till Avfall Sveriges rådgivare inom avfallsområdet. Frågorna kan gälla: förebyggande, återanvändning, materialåtervinning, giftfria kretslopp, energiåtervinning, biologisk återvinning, avfallsanläggningar, insamling, administration, ekonomi, juridik, kommunikation, planering, sortering, transport, utbildning och utveckling.

Företag som inte är medlemmar och som vill ta del av Avfall Sveriges medlemsrådgivning är välkomna att ansöka om medlemskap. Läs mer här.

Privatpersoner som har frågor om avfallshantering är välkomna att söka allmän avfallsinformation på www.sopor.nu och kan även kontakta sin kommun för lokal information.

Elever från grundskolor och gymnasier rekommenderas att i första hand ta del av informationen i Avfall Sveriges årsskrift Svensk Avfallshantering, besöka www.sopor.nu, www.sopskolan.se samt kontakta sin kommun. 


Skriv ut: