Styrelse

Avfall Sveriges styrelse består av 18 ledamöter, tio förtroendevalda och åtta tjänstemän. Samtliga har en mandatperiod på två år. Ledamöterna är verksamma inom kommuner. kommunalförbund eller kommunala bolag. Valberedningen ska ”sträva efter att styrelsens sammansättning speglar föreningens medlemmar i vad avser deras organisationsstruktur, storlek och geografiska fördelning samt sträva efter en så jämn könsfördelning som möjligt”. Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse vid minst fyra tillfällen varje verksamhetsår.

Förtroendevalda

Claes Thunblad (S), ordförande, Järfälla

Johan Algernon (M), Täby

Robert Forsman (MP), Eskilstuna Energi och Miljö

Robin Holmberg (M), vice ordförande, Ängelholm

Per-Erik Johansson (S), Vakin, Umeå

Åsa Johansson (S), Hagfors

Pär Jönsson (M), Östersund

Steve Sjögren (S), KSRR, Kalmar

Anna Tenje (M), Växjö

Wendla Thorstensson (C), Sydnärkes kommunalförbund

Tjänstemän

Gunilla Carlsson, Sysav, Malmö

Mile Elez, Tekniska verken i Linköping

Carina Färm, Vafab Miljö Kommunalförbund, Västerås

Agneta Lantto-Forsgren, Skellefteå

Lisbeth Martinsson, Dala Vatten och Avfall, Leksand

Lars Persson, Avfallshantering Östra Skaraborg, Skövde

Krister Schultz, Stockholm Vatten

Anders Åström, Renova, Göteborg


Skriv ut:

Ladda ner