Valberedning

Valberedningen består av sju ledamöter. I valberedningens instruktion står bland annat att man ska ”sträva efter att styrelsens sammansättning speglar föreningens medlemmar i vad avser deras organisationsstruktur, storlek och geografiska fördelning samt sträva efter en så jämn könsfördelning som möjligt”. Årsmötet beslutar om vilka ledamöter som ska ingå i valberedningen.

Ledamöter

Christer Akej (M), Österlens kommunala renhållning, Simrishamn, sammankallande

Kjell Gustafsson (S), Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Elisabeth Johansson, Vakin, Umeå

Jan Mattsson, Kristinehamn

Alicja Kapica (M), Sundsvall

Claes Thunblad (S), Järfälla

Håkan Gustafsson, Örebro


Skriv ut: