Om oss

Nätverk för statistik och benchmarking

För personer som arbetar med inmatning och användning av statistik och nyckeltal i Avfall Web. Varje nätverksträff har olika teman med utgångspunkt i kommunal avfallsverksamhet. En träff per år i maj/juni.
Vill du vara med i nätverket, kontakta Jenny Westin.

Senast uppdaterad - 2024-03-19

Jenny Westin

KONTAKT

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp