Om oss

Verksamhetsgrupp Emissioner anläggningar

”Emissioner anläggningar” syftar i den här gruppen på bland annat emissioner från mellanlagring av avfall, emissioner från rötning, emissioner från trädgårdsavfall, emissioner från matavfall, och motsvarande.

Sammanfattat kan det beskrivas som att gruppen berör emissioner inom avfallshanteringen som inte kopplas till energiåtervinning.

För mer information kontakta Fredrika Stranne på Avfall Sveriges kansli.

Senast uppdaterad - 2024-04-22

Fredrika Stranne

KONTAKT

Fredrika Stranne

Rådgivare för deponerings- och avfallsanläggningar