Om oss

Verksamhetsgrupp Deponigas

Syftet med verksamhetsgruppen är att verka för erfarenhetsutbyte och utveckling inom deponigasområdet. Verksamhetsgruppens mål är att bidra till förbättrad gassäkerhet vid deponier och minska deponiers bidrag med emissioner av växthusgaser genom att bland annat initiera och bedöma projekt på området.

För mer information kontakta Fredrika Stranne på Avfall Sveriges kansli.

Senast uppdaterad - 2022-08-17

Fredrika Stranne

KONTAKT

Fredrika Stranne (föräldraledig)

Rådgivare för deponerings- och avfallsanläggningar