Om oss

Nätverk för avfallsingenjörer

Deltagarna i nätverket har en mängd olika titlar, som avfallsingenjör, avfallsplanerare, avfallshandläggare, tekniker, kundsamordnare etc. Kännetecknande är att de hanterar en mängd olika frågor, ofta ute på fältet, som att lösa avfallshanteringen vid fastigheter med stora avfallsmängder, lösa konflikter som kan uppstå på hämtställen där flera avfallsaktörer samverkar i samma utrymmen och bevaka arbetsmiljöfrågor. Nätverket är öppet för alla som arbetar med ovanstående frågor och vill utbyta erfarenheter med kolleger runt om i landet. En träff per år under 1,5 dag. Vill du vara med i nätverket, kontakta Jenny Westin

Senast uppdaterad - 2024-03-19

Jenny Westin

KONTAKT

Jenny Westin

Statistikansvarig. Senior rådgivare för avfallstaxor, upphandling och enskilda avlopp