Om oss

Vatten och Samhällsteknik AB

Konsultbolag som arbetar inom teknik och miljöområdet. Inom avfallsområdet arbetar vi bl a med tillståndsansökningar, egenkontrollprogram, drift- och skötselrutiner, utformning och projektering av olika typer av anläggningar såsom deponier, sluttäckningar, återvinningscentraler, behandlingssystem för lakvatten m.m.

Senast uppdaterad - 2022-09-14