Avfall Sveriges årsberättelse 2018

Året i korthet

Avfall Sverige

  • Ett nytt inspirerande mål för att minska avfallsmängden har tagits fram. Ambitionen är att rest- och matavfall ska minska med 25 procent till 2025.
  • För att följa avfallshanteringens utveckling har Avfall Sverige under 2018, efter ett gediget arbete i styrelse och arbetsgrupper, uppdaterat sina ståndpunkter.
  • Miljönärkampanjen har vunnit uppmärksamhet under året och tilldelats ett nationellt och ett internationellt pris; Dagens Samhälles Columbi-ägg och ISWA Communication Award.
  • Avfall Sveriges höstmöte var välbesökt och över 500 personer deltog för att samla kunskap och idéer på temat återvinningscentraler och återbruk.
  • En ny vd för Avfall Sverige utsågs, Tony Clark. Han efterträder Weine Wiqvist, vd på Avfall Sverige sedan 25 år, som kommer att gå i pension vid halvårsskiftet 2019.
  • Avfall Sveriges årsmöte hölls i Skellefteå. Där diskuterades bland annat digitalisering, livsstil och vikten av mål. Statistik för 2017 presenterades och visade på att avfallsmängderna återigen ökar efter att ha minskat något 2016.

Läs mer om året som gått i årsberättelsen


Skriv ut:

Läs mer

Tidigare årsberättelser

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016